På Fuglekildevej nær Verninge Skole, børnehave og vuggestue, ligger byggemodnede grunde klar til bebyggelse. Området ligger centralt i Verninge tæt på vuggestue, børnehave og skole, samt gymnastikforening og fodboldklub.

Der er også tænkt i rekreative baner i området idet der etableres 2 nye søer (og 1 eksisterende dam) og en legeplads.

Første etape er Ellekærshaven

Kort Ellekærshaven Verninge

Der er i alt planlagt 48 byggegrunde. Læs hele lokalplanen her.