Gymnastikforeningens bestyrelse. Fra venstre: Helle Vestergaard, Christina Hansen, Rikke Jørgensen, Michael Mortensen og Grete Rasmussen.

Formand: Rikke Jørgensen, Sydmarksvej 35, Verninge, 53551830

Næstformand, Gymnastik: Michael Mortensen, Nørremarksvej 26, Knarreborg, 20271401

Kasserer: Christina Hansen, Gravergyden 29, Verninge, 30333661

Folkedans: Grete Frederiksen, Elmevej 8, Verninge, 28837580

Folkedans: Helle Vestergaard, Bindekildevej 80, Brændekilde, 20992121

Skriv til os på: gym@verninge.dk