Om Borgerforeningen

motionsdag2Velkommen til Borgerforeningen for Verninge og Omegn

Borgerforeningen arbejder løbene med at udvikle og koordinere nye og eksisterende projekter i Verninge og Omegn.

Vi har brug for at så mange borgere som muligt deltager i debatten om hvad der kan ske i Verninge,deltager i forskellige aktiviteter, udvalg, borgermøder etc.

Ligeledes opforder vi alle borgere i Verninge og Omegn til at bidrage til fællesskabet og støtte os ved at indbetale et støttebidrag.

Jo flere vi er, jo mere kan gøres for at samle Verninge og Omegn.

Top