Bestyrelsen består af i alt 7 medlemmer. Der er derudover oprettet 2 udvalg, som har deltagelse af bestyrelsesmedlemmer, men som i øvrigt er påtænkt at bestå af andre medlemmer af Borgerforeningen. Har du lyst til at bidrage med at skabe liv og udvikling i Verninge Sogn, så opfordrer vi dig til at deltage i et eller flere af de tre udvalg. Til forskel fra bestyrelsesarbejdet, så kan arbejdet i et udvalg være både kortvarigt og af længerevarende karakter. Det er således op til dig, om du ønsker at være en del af et udvalg indtil en specifik opgave er løst eller i en mere fast rolle. Det er som udgangspunkt udvalgets medlemmer (og ikke bestyrelsen), som bestemmer udvalgets fokusområder. Kontaktpersonen for udvalgene er dog ansvarlig for at sikre, at der refereres til bestyrelsen, og det er bestyrelsen, som bevilger penge til udvalgene. Du kan læse mere om udvalgene her.

Bestyrelsen fra venstre mod højre: Merethe, Rasmus, Kent, Henrik, Thomas, Aase og Henriette (genopstillede ikke ved seneste generalforsamling. Blev erstattet af Tine Voight)

Bestyrelsen består af følgende personer. Du kan klikke på navnet for at lære dem lidt bedre at kende og mere om det enkelte medlems arbejdsopgaver:

Formand: Henrik Jørgensen

Næstformand: Thomas Olesen

Kasserer: Merethe Jensen

Sekretær: Aase Tækker Jensen

Medlem 1/Webmaster: Rasmus Jensen

Medlem 2: Kent Jensen

Medlem 3: Tine Frederikke Voight

Suppleant: Henriette Albertsen

Suppleant: Claus Olesen