Obligatoriske arbejdsopgaver:

  • Referat af bestyrelsesmøder og indskrivning af fremsendte referater fra udvalgsmøder.
  • Opsamling af alt foreningens materiale

Øvrige arbejdsopgaver:

  • Deltager i Udvalg 3: Aktiviteter og fællesskaber

Kontaktoplysninger:
E-mail: sekretaer@verninge.dk

Lidt om dig selv

Hvad fik dig til at stille op til bestyrelsen?
Jeg valgte at være med i bestyrelsen, da jeg gerne vil arbejde for at Verninge bliver ved med at være en by i udvikling. Der er i Verninge allerede nu mange gode aktiviteter og traditioner og jeg vil arbejde for et fortsat godt samarbejde mellem de forskellige bestyrelser og foreninger med inddragelse og hjælp fra sognets borgere – vi kan alle noget, sammen kan vi alt

Hvad er din job-/uddannelsesbaggrund?
Jeg er uddannet sygeplejerske i 1990 og arbejder som hjemmesygeplejerske i Odense kommune/ Odense syd. Jeg arbejder i forløbet ‘vedvarende sygdomsudvikling’, hvortil borgere med kroniske sygdomme ( fx demens, KOL, sclerose, cancer og Parkinson) kan være tilknyttet.

Hvilke fritidsinteresser har du?
Udover bestyrelsesarbejde bruges fritiden på familien, motion, hus, have og sommerhus

Hvor kan man risikere at støde på dig i sognet?
Jeg er ofte deltager i vores fællesspisninger i forsamlingshuset og deltager i andre aktiviteter i byen og vil kunne træffes der