Obligatoriske arbejdsopgaver:

  • Er foreningens kontaktperson.
  • Møder med andre foreninger, Assens Kommune og andre samarbejdspartnere.
  • Dagsorden for bestyrelsesmøder
  • Indkaldelse til fællesmøder med de andre foreninger.
  • Tjek af borgernyt inden tryk
  • Kontaktperson for Udvalg 1: Udviklingsplaner og projekter

Kontaktoplysninger:
E-mail: formand@verninge.dk
Telefon: 20718383

Lidt om dig selv

Hvad fik dig til at fortsætte i bestyrelsen?
Opgaven som Formand for Borgerforeningen for Verninge og Omegn –  Lokalrådet for Verninge Sogn de sidste 9 år og her medvirke til at genstarte en borgerforening, en landsby og et sogn, verninge.dk, Facebookside, borgernyt og bidrage til større samarbejde mellem foreningerne, landsbyordningen og menighedsrådet skaber glæde og lysten til bestyrelsesarbejde. At se den positive udvikling sognet har med bosætning og børnetallet, nærvær og sammenhold, giver energi. En ny struktur i Borgerforeningen, hvor flere frivillige hænder løfter og idéer kan blive til en realitet, styrker vores slogan: Verninge og Omegn, ikke blot et sted at bo, men et godt sted at leve. Derfor har jeg valgt at forsætte i bestyrelsen for Borgerforeningen for Verninge og Omegn – Lokalråd for Verninge Sogn

Hvad er din job-/uddannelsesbaggrund?
Jeg er bygningssnedker, faglærer og Skillskoordinator på Svendborg Erhvervsskole, hvor jeg har været ansat i snart 22 år.  I forbindelse med mit arbejde er DM og VM Skills konkurrencer, hvor unge håndværker konkurrere på deres kunne, en vigtigt passion for mig som DM og VM dommer.

Hvilke fritidsinteresser har du?
Fritiden bruges på min familie, hus og have og ferie med campingvogn i syden og herhjemme. Ja, og på frivilligt arbejde i foreningerne.

Hvor kan man risikere at støde på dig i sognet? 
Jeg er gift med Rikke Jørgensen som er formand i Gymnastikforeningen. Jeg hjælper som frivillig med kameraet når de mangler foto eller film til Facebook. Når tiden er til det, sker det at jeg møder op til Cirkeltræning. Ellers kan I støde på mig til fælles aktiviteter i Verninge og Omegn.

Jeg har altid været politisk interesseret og er valgt som suppleant i 2017 for byrådet i Assens kommune. Jeg vil  gerne bidrage til at hele Assens Kommune forsat og i fremtiden er en god kommune at bo og leve i.  Dette gælder alle vores små og større lokalsamfund, små og større byer, skoler og uddannelse, udvikling og erhverv, natur og turisme, foreninger og frivillige  Ja alt det gør en område som også her i Verninge og Omegn et dejligt sted at bo, for børn og unge, voksne og ældre.

Jeg vil derfor også være at finde i det politiske liv i området og har I spørgsmål omkring dette, er I meget velkommen til at kontakte mig.