Obligatoriske arbejdsopgaver:

  • Økonomi

Lidt om dig selv

Hvad fik dig til at fortsætte i bestyrelsen?
Jeg gik i sin tid ind i bestyrelsesarbejdet for opfordring af formanden.
Han manglede en kasserer og mente jeg kunne passe profilen.

Hvad er din job-/uddannelsesbaggrund?
Jeg er uddannet merconom i regnskab og har i mange år arbejde som bogholder hos Odense Bolig ApS.

Hvilke fritidsinteresser har du?
Min fritid går med hus, have, familie og heste.

Hvor kan man risikere at støde på dig i sognet?Jeg vil som regel være at finde til aktiviteter i byen.