Obligatoriske arbejdsopgaver:

  • Møder med andre foreninger, Assens Kommune og andre samarbejdspartner.
  • Bistå formanden opgaver.
  • Deltager i udvalg 1 Udviklingsplaner og projekter

 

Kontaktoplysninger:
E-mail: naestformand@verninge.dk

Lidt om dig selv

Hvad fik dig til at fortsætte i bestyrelsen?
Egentlig for fortsat at være med til at gøre en forskel i vores lille samfund. Samt at være med til at bygge videre på det arbejde der er startet.

Hvad er din job-/uddannelsesbaggrund?
Salgskonsulent indenfor grossistbranchen.

Hvilke fritidsinteresser har du?
Sport i al almindelighed. Camping med familien.

Hvor kan man risikere at støde på dig i sognet?
Herregymnastik tirsdag aften kl. 1930 på skolen og ellers i Fodboldklubben.