Borgerforeningen har nedsat to udvalg. Udvalgenes opgaver er forskellige, men fælles for dem alle er, at de skal bidrage til at skabe liv og udvikling i Verninge Sogn. Hensigten med udvalgene er at øge muligheden for at give et bidrag uden at binde sig til 2 års indsats, som man for eksempel gør ved at træde ind i bestyrelsen. Det er bestyrelsens ambition, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer skal fungere som igangsættere og kontaktpersoner/bindeled, men at selve arbejdet med at planlægge og gennemføre aktiviteter og initiativer i høj grad skal udføres af almindelige medlemmer af foreningen.

Herunder kan du se de to udvalg og hvem der fungerer som kontaktperson for dem. Hvis du klikker på et udvalgs navn kan du læse yderligere oplysninger om udvalget.

Udvalg 1: Udviklingsplaner og projekter
Kontaktperson: Henrik Jørgensen, udvalg1@verninge.dk

 

Udvalg 3: Aktiviteter og fællesskaber

 

Ideer fra Idédagen, Januar 2017. Flere af dem er oplagte at tage fat på i de forskellige udvalg, hvis der kan findes hænder nok.