Formelt formål:
Medvirker til at der løbende er fokus på sociale aktiviteter, fællesskaber for voksne i alle aldre.

Udvalg 2 arbejder med aktiviteter, som er til glæde for børn, voksne og ældre i sognet. Derudover har udvalget til opgave at bidrage til fællesskabet generelt. Det betyder for eksempel, at den ambassadør-ordning, der længe har eksisteret er placeret i udvalg 2 med henblik på at byde nye borgere velkommen og give dem en god start. Det er ligeledes udvalg 2, som støtter op om arrangementer for hele familien. Det er ligeledes udvalg 2, som fra Borgerforeningens side støtter op omkring planlægning og gennemførsel af Sommerfesten. Udvalget vil også støtte op om arrangementer, som ikke har et decideret socialt sigte, men mere handler om at skabe aktiviteter og underholdning for de voksne borgere. Det kunne for eksempel være ved foredrag/debataftener eller kulturelle arrangementer.