Formelt formål:
Medvirker til at børn og unge har gode udviklingsmuligheder i sognet og nye tiltag for børn og unge.

I praksis betyder det, at udvalget skal facilitere projekter og initiativer, som er til gavn for børn og unge i Verninge Sogn. Det er således udvalgets opgave at bidrage til, at Verninge Sogn fortsætter med at være et trygt og fedt sted at vokse op. Arbejdsopgaverne kan være at støtte op omkring aktiviteter på tværs af vores foreninger, men kan også igangsætte aktiviteter på egen hånd. Det vil for eksempel være oplagt, at udvalg 2 støtter op om, at vi fortsat kan have julearrangement ved kroen, men udvalgets aktiviteter kan også have mere strukturel og permanent karakter. For eksempel arbejdes der pt. på at få indhentet byggetilladelse til opsætning af gyngestativ ved skolen.

Igangværende eller (potentielt) kommende opgaver:
Arrangere aktivitet til sommerfesten
Ansøgning om byggetilladelse til gyngestativ ved skolen
Fartdag med masser af ræs med fjernstyrede droner og biler

Kontaktperson: Henrik Jørgensen, udvalg2@verninge.dk