Næste møde afholdes d. 2/10 kl. 19.00-21.30 i Centralrummet på Verninge Skole. Mødet er som sædvanligt åbent for alle. Der vil ligeledes blive afholdt åbne udvalgsmøder denne dag kl. 18.00-19.00.

Bestyrelsesmøder og lignende:
Bestyrelsesmøde d. 8-8-17
Ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 6-7-17
Dialogmøde med Assens Kommune d. 15-5-17
Bestyrelsesmøde d. 8-5-17
Bestyrelsesmøde d. 8-3-17
Bestyrelsesmøde d. 6-6-16
Bestyrelsesmøde d. 8-2-16

Generalforsamlinger:
Generalforsamling d. 23-02-17
Generalforsamling d. 25-05-16