Kom og hør, hvad udvalgene i Borgerforeningen arbejder med, bring dine egne ideer på banen eller tilbyd at give et lille eller stort bidrag. Det er alt sammen velkommen. Udvalg 2 og 3 har begge penge til rådighed, som mangler en god idé og nogle kræfter for at blive brugt.  Læs mere om udvalgene på De…

Foreløbig dagsorden: Godkendelse af dagsorden Nyt fra Formanden Nyt fra Webmaster Referater fra udvalg Økonomi og indkøb Udviklingsplaner og projekter udvalget Børn og unge udvalget Fælleskab og aktiviteter Bestyrelse og arbejdsopgaver status og opgaver til næste møde.

FOREDRAGET ET DESVÆRRE AFLYST PÅ GRUND AF FOR FÅ TILMELDTE. DET ER DOG FORTSAT MULIGT AT BLIVE MÅLT OG VEJET AF SUNDHEDSKONSULENTER FRA ASSENS KOMMUNE FRA KL. 20.00 I CENTRALRUMMET. Vi gentager dette super-arrangement. Tilmeld dig her. OBS: Oplægget gennemføres kun ved mindst 12 tilmeldte. Du vil dog få mulighed for at blive målt og…

Kom og hør Søren Matthiesens egen fortælling om et liv med misbrug og om at komme ud på den anden side. Foredraget er åbent for alle. Efter foredraget vil der være generalforsamling i Borgerforeningen for Verninge og omegn. Mit navn er Søren Matthiesen, jeg er 28 år, og jeg er tidligere narkoman og kriminel. Jeg…

Se også Foredrag om ungdomsmisbrug, som afholdes umiddelbart inden generalforsamlingen. Indkaldelse til Generalforsamling I Borgerforeningen for Verninge og Omegn, Lokalråd for Verninge Sogn Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Formandsberetning 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 6 stk. 2 og 3 6. Valg af 2 Bestyrelsessuppleanter 7. Valg af 2…

FOREDRAGET ET DESVÆRRE AFLYST PÅ GRUND AF FOR FÅ TILMELDTE. DET ER DOG FORTSAT MULIGT AT BLIVE MÅLT OG VEJET AF SUNDHEDSKONSULENTER FRA ASSENS KOMMUNE FRA KL. 20.00 I CENTRALRUMMET. Vi gentager dette super-arrangement. Tilmeld dig her. OBS: Oplægget gennemføres kun ved mindst 12 tilmeldte. Du vil dog få mulighed for at blive målt og…