Kom og hør, hvad udvalgene i Borgerforeningen arbejder med, bring dine egne ideer på banen eller tilbyd at give et lille eller stort bidrag. Det er alt sammen velkommen. Udvalg 2 og 3 har begge penge til rådighed, som mangler en god idé og nogle kræfter for at blive brugt.  Læs mere om udvalgene på De…

Foreløbig dagsorden: Godkendelse af dagsorden Nyt fra Formanden Nyt fra Webmaster Referater fra udvalg Økonomi og indkøb Udviklingsplaner og projekter udvalget Børn og unge udvalget Fælleskab og aktiviteter Bestyrelse og arbejdsopgaver status og opgaver til næste møde.