Vores dataansvar

Hos Gymnastikforeningen Verninge respekterer vi dit privatliv. Vi melder os derfor i koret af info vedrørende dette, da vi ønsker at være åbne omkring hvordan vi behandler data.

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede interesser. Vi behandler kun personoplysninger der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Vi kunne ikke drømme om at videregive eller videresælge dine personoplysninger til en 3. Part.

Gymnastikforeningen Verninge er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine oplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Arne Jørgensen, Formand

CVR: 33122298

Mail: Gym@verninge.dk