Tirsdag: 16.30-17.30: Puslinge, børn i børnehavealderen.

Tirsdag: 16.30-17.30 Puslinge – ca. 3-6 år
Tjullahop
Puslingeholdet er for jer børnehavebørn der har lyst til at lege, hoppe, trille og kravle på redskabsbane. I kan løbe
rundt sammen med mine søde hjælpere og/eller jeres forældre i gymnastiksalen. Der er plads til alle, både de
forsigtigt og dem med krudt i. Vi glæder os alle til nogle sjove og motorisk udfordrende timer på Verninge skole.

Vi ses Trine, Maria, Maja, Kajsa og Christina

Farverige hilsner fra Christina og Trine