motionsdag2Velkommen til Borgerforeningen for Verninge og Omegn

Borgerforeningen arbejder løbene med at udvikle og koordinere nye og eksisterende projekter i Verninge og Omegn.

Vi har brug for at så mange borgere som muligt deltager i debatten om hvad der kan ske i Verninge,deltager i forskellige aktiviteter, udvalg, borgermøder etc.

Ligeledes opforder vi alle borgere i Verninge og Omegn til at bidrage til fællesskabet og støtte os ved at indbetale et støttebidrag.

Jo flere vi er, jo mere kan gøres for at samle Verninge og Omegn.