Medlemmer i bestyrelsen 2022

Formand: Christine Jakobsen, 29904387

Næstformand: Henrik Jørgensen, 20718383

Kassere: Christian Skipper

Sekretær: Benjamin Hagen

Jette Skærbæk Kristiansen

Morten Tylvad Jørgensen

Thomas Olesen

Suppleanter

Jesper Vilhelmsen

Emil Werbes Hempel