motionsdag6

Der opkræves ikke et beløb for medlemskab af Borgerforeningen for Verninge og Omegn.

Alle i Verninge Sogn er betegnet som medlem. Men vi modtager gerne et støtte bidrag, så vi forsat kan medvirke til aktiverer for borgere i Verninge Sogn

Beløbet kan indbetales på vores konto:

Reg. Nr. 6851 Konto nr.0000179754 eller MobilPay 605 258

Husk at mærke med støttebidrag

Bidrag til fællesskabet.

Ved spørgsmål kontakt:

Formand: Christine Jakobsen, 29904387 eller sender en mail til formand@verninge.dk