Stk. 1.

Foreningens formål er: Foreningen er Lokalråd for Verninge sogn og er et åbent demokratisk forum for alle borgere, foreninger og grupper i Verninge sogn.

Stk. 2.

Foreningen formål er: at bidrage til udviklingsplaner for området. Bidrage til fælles aktiviteter til glæde for området og områdets borgere.

Stk. 3

Foreningen formål er: at informere om aktiviteter og andet relevant information. Dette gøres primært i foreningens blad Borgernyt, der udkommer 4 gange årligt og på Verninge.dk