Begivenhedsdetaljer


Foreløbig dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Nyt fra Formanden
  3. Nyt fra Webmaster
  4. Referater fra udvalg
  5. Økonomi og indkøb
  6. Udviklingsplaner og projekter udvalget
  7. Børn og unge udvalget
  8. Fælleskab og aktiviteter
  9. Bestyrelse og arbejdsopgaver status og opgaver til næste møde.