Begivenhedsdetaljer


Borgerforeningen inviterer til foredrag med Jannik Seslef projektleder på vådområdeindsatsen i Assens Kommune samt Jørgen Primdahl professor i det åbne landplanlægning fra Københavns Universitet d. 23.08. kl. 19-20.30. i Centralrummet på Verninge Skole.

Jannik Seslef skriver selv om foredraget:
”Kom og hør om Assens Kommunes arbejde med udtagning af lavbundsjorde, hvor formålet er mindskning af udledning af CO2 til atmosfæren, kvælstof til havet og beskyttelse af grundvandet. Projekterne gavner biodiversiteten på mange måder og også de rekreative muligheder for borgere i kommunen. Der vil i foredraget især blive lagt vægt på de mange projekter omkring Verninge, Nårup og Tommerup, men også formål, processer og krav til projekterne.”

I august nummeret af Borgernyt kommer der en artikel fra Jannik Seslef, hvor man kan læse lidt mere omkring projekterne.

Vi glæder os rigtig meget.

Vi glæder os til at se dig. Bestyrelsen