Begivenhedsdetaljer


Se også Foredrag om ungdomsmisbrug, som afholdes umiddelbart inden generalforsamlingen.

Indkaldelse til Generalforsamling I Borgerforeningen for Verninge og Omegn, Lokalråd for Verninge Sogn

Dagsorden.
1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 6 stk. 2 og 3
6. Valg af 2 Bestyrelsessuppleanter
7. Valg af 2 revisorer
8. Evt.

Forslag til generalforsamling og opstillede kandidater til bestyrelsen, ønskes fremsendt til formanden senest 10
dage før generalforsamlingen.
På valg er:
– Henriette Albertsen (modtager ikke genvalg)
– Merethe Jensen (modtager genvalg)
– Henrik Jørgensen (modtager genvalg)

Alle bosat i Verninge sogn over 18 år har stemmeret