Begivenhedsdetaljer


D. 23.02. kl. 19.00-21.30 på Verninge Skole i Centralrummet. Og så går vi live på Facebook – så ALLE kan være med.
Aftenen starter med generalforsamling fra 19 til 19.30., hvor der serveres kage og kaffe/the. Vi håber, der kommer mange og lytter med. Der er fundet bestyrelsesmedlemmer til posterne, men vi ser gerne andre stille op, som kunne have lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet og ellers har vi plads i de forskellige udvalg. Fra 19.30 – 21.00 vil aftenen bestå af et kort oplæg fra Borgerforeningen, og hvad vi er i gang med af spændende projekter og udvikling deriblandt BLUP-forløb. Steen Søgaard fra Assens Kommune vil ligeledes sige et par ord inden ordet gives til fremtidsforsker Tyge Mortensen, som vil fortælle om landsbyudvikling, tendenser og ikke mindst være med til at facilitere en snak om, hvad kunne vi ønske os i Verninge og Omegn og hvor ser vi os selv henne i fremtiden. Læs mere på https://www.blup.dk/
Dagsorden til generalforsamlingen:
– Valg af dirigent
– Formandens beretning
– Forelæggelse og godkendelse af Årsregnskab
– Indkomne forslag.
– Vedtægtsændringer grundet Borgernyt
– Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til §6 stk. 2 og 3.
– Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
– Valg af 2 revisorer
– Evt.
På valg er:
Christian Skipper (ønsker ikke genvalg)
Henrik Jørgensen (ønsker genvalg)
Morten Tylvad (ønsker genvalg)
Jette Skælbæk Kristiansen (ønsker ikke genvalg)
Forslag til generalforsamlingen ønskes fremsendt til formanden på formand@verninge.dk senest 10 dage før generalforsamlingen.
Vi håber på at se så mange som muligt.
På vegne af bestyrelsen i Borgerforeningen for Verninge og Omegn.