Begivenhedsdetaljer


Generalforsamling i Gymnastikforeningen Verninge.

Indkaldelse til generalforsamling onsdag den 22. februar 2023 kl. 19.00 i centralrummet på Verninge Skole.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Evt. udvalgsberetninger

4. Fremlæggelse af regnskabet

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse og suppleanter

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant

8. Evt.

På valg er Christina Hansen, Helle Vestergård og Sidsel Christine Lorenzen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes senest 8 dage inden på mail: gym@verninge.dk