Begivenhedsdetaljer


Verninge Kirke vil gerne invitere til orienteringsmøde i Konfirmandstuen, hvor kirken fortæller om, hvad der er foregået i Verninge Kirke, og hvilke planer der er for fremtiden.