Formålet for Verninge kontoen

  • At støtte aktiviteter for børn og unge i Verninge og omegn
  • At støtte aktiviteter for voksne og ældre i Verninge og omegn
  • At støtte bosætning i Verninge og omegn, ved at fastholde Borgerforeningens slogan. Verninge og Omegn, ikke blot et sted at bo, men et godt sted at leve.

Konkret er der ønske om Hjertestarter i Verninge. Der er brug for mange ting, for at opretholde et aktivt foreningsliv og fritidsliv i byen. Eks. nye legeredskaber, Idræts redskaber, vedligeholdes af foreningers aktiver, fodboldmål, byporte, flag alléen. Ja, listen er lang.

Hvem kan søge midler

Der kan søges midler af foreninger og private, hvis det ligger inden for kontoens formål. Ansøgning skal sendes til bestyrelsen for Borgerforeningen.

Vi er glade for alle bidrag

 

Beløbet indsættes på  konto  reg. 6851 nr. 182808