Åsemosebækken

Åsemosen ligger mellem Nårup og Verninge, og er en del af en af Danmarks største kildepladser. Naturområdet binder en række mindre eksisterende naturområder sammen og i samarbejde med lodsejere er der etableret madpakkehus, hegn, trampestier og spang over de mest våde områder, så interesserede har mulighed for at gå i området og stierne er forbundet til det eksisterende rekreative naturområde ved Verninge Mose og Nårup Bjerge.